HealingTheater – elämyksellistä oppimista

Jokaisen ihmisen tulisi olla elämässään pääroolissa, kunnioittaa itseään, kehoaan ja mieltään. Meillä kaikilla tulisi olla mahdollisuus kasvaa täyteen valovoimaan sekä työssä että omassa elämässä. Kuunnella kehon ja mielen tarinoita tarkasti. Miettiä mitä tarinoita on hyvä kertoa ja voimistaa? Mistä tarinoista olisi hyvä päästää irti?

HealingTheatre on Anu Niemen ohjaama kokemus, jossa pääroolissa olet sinä. HealingTheatre tarjoaa monipuolista koulutusta yhteisöille, yrityksille ja yksilöille. HealingTheatren erityisosaamista on teatterin ja joogan työvälineiden yhdistäminen koulutuksissa. Ammattitaitoista koulutusta löytyy vuorovaikutukseen, esiintymiseen ja oman voiman kasvattamiseen ilmaisun avulla. HealingTheatre toimii Tampereella, mutta kouluttaa ympäri Suomea.

Anu Niemi on näyttelijä, teatteri- ja joogaopettaja. Hän on näyttelijäntyön ohella opettanut useita vuosia kehon ja mielen salaisuuksia teatterin ja joogan tarjoamilla työvälineillä, auttaen ihmisiä löytämään omat vahvuutensa, sekä jaksamaan arjessa. Anu on kouluttanut useita yrityksiä ja yhteisöjä läpi muutoksen ja auttanut parantamaan työyhteisön vuorovaikutusta, ilmaisua ja yhteishenkeä. Anun kouluttamia yrityksiä ja yhteisöjä ovat mm. MLL – Pirkanmaa, Kela, Nordea, Osuuspankki, Suomen 4H-liitto, Tampereen Kaupunki, Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut, Bauer Media Oy, Tampereen ev.lut seurakunta, Pirkanmaan Osuuskauppa, Poliisiammattikorkeakoulu ja useat pienemmät yritykset ja yhteisöt. Ryhmävalmennusten lisäksi Anu on tehnyt yksilövalmennuksia ilmaisun, vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin saralla. Anu on opettanut teatteria ja ilmaisua mm. Suomen Teatteriopistolla, Tampereen yhteiskoulun ja Virtain lukiolla, Tampereen yliopistolla ja tehnyt tunnetaitovalmennuksia Valkeakosken varhaiskasvatuksen puolella.

In english below…
Everyone should be able to play the main role in their life.
By respecting ourselves, our bodies and our minds, we all should have the possibility to grow to our full power in work and in our personal lives.

We should listen to the stories that the body and the mind are telling us. Which stories are helpful in making us stronger? And which are the stories that we should try to let go of, and forget?

HealingTheatre is a personal creative experience, facilitated by Anu Niemi that enables you to occupy the main role. Combining the methods of theatre, story-telling, communication and yoga education, this is an experience that offers you the right to be seen and heard, and tell the stories that truly matter in your life.

Anu is an actor and passionate drama teacher. With her help, many acting students have found a connection with their body and mind, allowing them to know themselves better. She is also a yoga instructor, for whom every soul and body is unique and beautiful.

Valovoima -valmennus yrityksille ja yhteisöille

vintti-hl-kuvaus0805_50698807042_o

Valmennuksen sisältö

Valmennuksen tehtävänä on selkeyttää ajatuksia ja avata uusia näkökulmia omaan ilmaisuun ja luovuuteen. Kokemuksellisen oppimisen kautta konkretisoida mitä vuorovaikutuksessa ja ihmisten välisessä kommunikaatioissa tapahtuu. Valmennus nostaa esiin voimavaroja ja osaamista, jotka mahdollistavat myös oman toiminnan kehittämisen. Valmennus tarjoaa myös työvälineitä jaksamiseen, oman äänen käyttöön ja hengitykseen. Vahvistetaan ilmaisua pilke silmäkulmassa, leikkimielellä ja iloisesti improvisoiden. Ongelmaratkaisukyky on luovuutta ja siihen tarvitaan rohkeutta, jota etsitään valmennuksen avulla. Valmennus päätetään syvärentoutukseen kera äänimaljojen.

Vuorovaikutus

– mistä hyvä vuorovaikutus koostuu ja miten se vaikuttaa työssäjaksamiseen

– vuorovaikutusta ja yhteistyötä edistävät ja estävät osa-alueet (sitoutuminen, tyrmäys, kuuntelu, läsnäolo, tarjous)

– työyhteisötaidot, ilmapiiri, vastuu, jakaminen

– tempperamentit

Luovuus, uudet ideat ja työssäjaksaminen

– kehon ja mielen tarinat

– arjessa jaksamisen työvälineet

– impron a-b-c

– rentoutumisen keinot

Ilmaisu

-oma ääni, oma voima

– hengitys

-kehon kannattelu ja voima

-katseen alaisena

-tunteet, niiden tunnistaminen ja ilmaisu

Jokainen koulutus ja valmennus räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä healingtheatre@gmail.com